PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

claria » PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Z przyjemnością informujemy, że wprowadziliśmy program lojalnościowy, w ramach którego mogą Państwo zbierać punkty, a następnie wymieniać je na rabaty lub nagrody.

 

Jak to działa?

Punkty przydzielane są za zakup usług lub produktów i za skuteczne polecenie naszego salonu.

 

OTRZYMASZ 1pkt za każde wydane 1zł w Clarii.

OTRZYMASZ 20pkt  za skuteczne polecenie nowego klienta. 

 

UWAGA? Aby w pełni korzystać z Programu Lojalnościowego upewnij się, że w systemie Clarii Twoje dane są uzupełnione o adres e-mail i nr telefonu.

 

RABATY, NAGRODY

Rabaty na Usługi:

RABAT 5% - 300pkt

RABAT 10% - 600pkt

RABAT 15% - 850pkt

RABAT 20% - 1100pkt

Rabat na produkty:

RABAT 5% - 600pkt

RABAT 10% - 1100pkt

 

NAGRODY

Manicure 1200pkt

Manicure Hybrydowy 1400pkt

Pedicure klasyczny 1400pkt

Peeling Kawitacyjny Twarzy 1800pkt

Mikrodermabrazja Twarzy 1800pkt

Quatro 2200pkt

Elektrostymulacja 2200pkt

Zabieg pielęgnacyjny twarzy 2400pkt

Mezoterapia Mikroigłowa 2800pkt

 

 

REGULAMIN

REGULAMIN ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM INSTYTUTU ZDROWIA I URODY CLARIA

§1

Definicje

Organizator Programu –  Instytut Zdrowia i Urody Claria
Program – Program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów organizowany na zasadach sprzedaży premiowej.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzupełniła dane w systemie premiowym Claria.
Punkty – Punkty gromadzone przez Klienta za zakupy i zabiegi wykonywane w Clarii.
Katalog Nagród – publikacja zawierająca zbiór Nagród oferowanych w Programie. Katalog zawiera przelicznik według którego Klient gromadzi Punkty. Oferta Katalogu podlega okresowej aktualizacji i jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Program Lojalnościowy.
Nagroda – Nagroda oferowana w Katalogu Nagród za określoną liczbę Punktów.

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wykona zabiegi za min. 10 zł i spełni inne ewentualne warunki określone w Regulaminie Programu.

Program lojalnościowy wchodzi w życie od 01.09.2016

§3

Zasady Programu

W chwili przystąpienia do udziału w Programie Klient otrzymuje punkty, które gromadzone są w systemie Instytutu Zdrowia i Urody Claria i naliczane są automatycznie po każdym zakupie lub wykonanym zabiegu w Clarii.
Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

§4

Gromadzenie Punktów na nagrody

Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich korzyści płynących z zdobywania punktów klienci Clarii powinmi uzupełnić swoje dane podczas wizyty o aktualny e-mail i nr telefonu.
Klient może gromadzić punkty tylko za zakupy i zabiegi wykonane w Clarii.
Za każde wydane 1 zł Klient otrzymuje 1 Punkt. Zasilenie punktami następuje w momencie zapłaty za zabiegi.
Za każde skuteczne polecenie nowego klienta osoba polecająca otrzyma 20 pkt. Przyznanie punktów nastąpi podczas wizyty poleconej przez klienta Clarii, która przed zabiegiem poda w recepcji Imię i Nazwisko jako osoby polecającej. Punkty zostaną przyznane pod warunkiem, że osoba polecona nie widnieje już w bazie klientów Clarii.
Z premiowania zabiegów Punktami może być wyłączony określony asortyment zabiegowy. O ewentualnych wyłączeniach informuje recepcjonistka Clarii.
Klient może uzyskać informacje o zgromadzonych Punktach w Instytucie Zdrowia I Urody Claria.

§5

Wymiana Punktów

Klient, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, jest upoważniony do dokonania ich wymiany na Nagrody zamieszczone w Katalogu Nagród.
Wymiana Punktów na Nagrodę może nastąpić tylko w Instytucie Zdrowia i Urody Claria. Punktów nie można wymieniać na rabaty, na zabiegi przeprowadzane przez firmy zewnętrzne na zlecenie Instytut Zdrowia i Urody Claria. O ewentualnych wyłączeniach informuje recepcjonistka Clarii.
Zamówienie na Nagrodę Klient składa u pracownika Clarii.
W celu odebrania Nagrody Klient podaje Imię i Nazwisko pracownikowii Clarii i po sprawdzeniu dostępnej ilości punktów wybiera nagrode lub rabat z którego chciałby skorzystać.
Odebranej Nagrody nie można zwrócić lub wymienić na inną.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z wybranej Nagrody, Punkty odjęte nie ulegają przywróceniu.
W przypadku braku wskazanej Nagrody, recepcjonistka zaproponuje nagrodę o podobnej wartości i atrakcyjności.

§6

Komunikacja z Klientami

Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Programu na prośbę Klientów. Klienci mogą zwracać się z zapytaniami do personelu Instytutu Zdrowia i Urody Claria bezpośrednio lub drogą mailową claria@claria.pl.

§7

Postanowienia końcowe

Zebrane punkty na karcie lojalnościowej Klient musi wykorzystać przez okres 2 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w treści regulaminu i katalogu nagród włącznie z zmianą punktacji za zakupy oraz zabiegi.
O planowanym zakończeniu Programu lub zmianach w Regulaminie lub Katalogu Nagród, Organizator poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.claria.pl w zakładce Program Lojalnościowy.
Po zakończeniu Programu punkty zgromadzone na Karcie nie wymienione na Nagrody są anulowane.
Regulamin oraz Katalog Nagród jest dostępny na stronie www.claria.pl.